You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Legalność pracy cudzoziemca: zalety i wady pracy za granicą
Legalność pracy cudzoziemca: zalety i wady pracy za granicą
Wszyscy obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polski żeby pracować, muszą dobrze rozumieć, że zatrudnienie może być tylko oficjalne. W przeciwnym razie i pracodawca, i pracownik zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Obcokrajowiec, pracujący bez wizy lub innego rodzaju dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce, pracuje bez zawierania obowiązkowych umów o pracy lub umów cywilnoprawnych lub na warunkach lub na stanowisku, których nie przewiduje zezwolenie na pracę itp., we wszystkich tych przypadkach będzie to zatrudnienie nielegalne (nielegalna praca jest ryzykowną).
Kara dla pracodawców, którzy nielegalnie zatrudniają pracowników wynosi od 1000 do 30000 złotych, a obcokrajowcy, którzy pracują nieoficjalnie mogą zostać odesłani do domu.
Legalność zatrudnienia w Polsce jest kontrolowana przez służby graniczne i Inspektorat Pracy. Legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce realizują następujące służby: Straż Graniczna, Policja (Polska), Służba Celna, podatkowa.
Wykaz dokumentów, które cudzoziemiec musi przedstawić przedstawicielowi służby:
 • - zezwolenie na pracę;
 • - wniosek o powierzenie pracy cudzoziemcowi;
 • - umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna;
 • - dokumenty potwierdzające obecność według obcokrajowca, który prowadzi działalność gospodarczą, wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Każdy obcokrajowiec powienien rozumieć że zatrudnienie oficjalne to jest przede wszystkim ochrona praw i przestrzeganie prawa oraz gwarancja wynagrodzenia pracy (pensja, ilość dni roboczych, godzin oraz in.), a w przypadku naruszenia przez pracodawcę niniejszych warunków cudzoziemiec będzie mógł bronić swoich praw na poziomie prawnym. Jeżeli Państwo nadal wybierają zatrudnienie nieoficjalne wtedy bądźcie gotowi, że Państa pracodawcę w każdej chwili może odwiedzić odpowiednia służba i sprawdzić wszystkich pracowników, po czym pracodawca i cudzoziemiec poniosą konsekwencje (mandaty, deportacja). Dlatego radzimy rozważyć wszystkie pozytywne i negatywne strony przed rozpoczęciem pracy.
Najbardziej popularne schematy oszustw od nieuczciwych pracodawców i jak rozpoznać nieuczciwą firmę w Polsce:
 • - Wakaty są oferowane z bardzo wysokimi zarobkami;
 • - Pracodawca zabiera pracownikowi paszport;
 • - Pracodawca nie pozwala zapoznać się z umową o pracy;
 • - Opóźnienie z wypłatą wynagrodzenia.
 
Którym firmom można zaufać?

Pracodawca nie powinien ukrywać informacji o swojej działalności, informacje o pracodawcy można sprawdzić na stronach państwowych licencji, które dają prawo do świadczenia usług rekrutacyjnych na terenie Polski.
Podczas przyjęcia do pracy pracownikowi zgłaszają ilość godzin pracy w ciągu dnia, ale zdarzają się przypadki, gdy pracodawcy dają możliwość pracy w nadgodzinach.

Kto i w jakich przypadkach może pracować w godzinach ponadwymiarowych?

 • Pozwala się pracować większą ilość godzin  w razie konieczności przeprowadzenia akcji ratunkowej w celu ochrony życia i zdrowia ludzi, ochrony mienia lub środowiska, usunięcia wypadku oraz w przypadku porzeb szczególnych pracodawcy. Lecz nie wszyscy pracownicy mają prawo pracować w godzinach ponadwymiarowych, to są kobiety w ciąży, nastolatki, ludzie z niepełnosprawnością, pracownicy, osoby, które opiekują się dzieckiem do 4 roku życia, jeśli nie wyrażają na to zgody, którzy przedstawili orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy w godzinach ponadwymiarowych, pracownicy z objawami wypalenia zawodowego.
Wynagrodzenie za nadgodziny:
 • 100% pensji, jeżeli praca w nadgodzinach przypadła w nocy, niedzielę i dni świąteczne, które nie są roboczymy dla pracownika zgodnie z harmonogramem wykonania obowiązków, lub dzień świąteczny odpowiednio do obowiązującego dla niego harmonogramu czasu pracy;
 • 50% pensji za pracę w nadgodzinach w inne dni.
Dzisiaj w Polsce jest duży wybór wakatów ze stabilnym harmonogramem pracy, gdzie wyznaczone dni i godziny pracy, a także z elastycznym harmonogramem pracy (gdzie mogą się zmieniać dni robocze i jest możliwość pracować więcej godzin, niż ustalona norma).

Related Posts