You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce na Umowę o pracę
Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce na Umowę o pracę
Każdy pracownik, który jedzie do Polski do pracy powinien dokładnie rozumieć, że zatrudnienie może być tylko i wyłącznie oficjalne/legalne. Kandydat, który rozpoczął pracę i nie zarejestrował się oficjalnie, będzie karany zgodnie z ustawodawstwem, ale nie tylko pracownik, a również pracodawca polski. Zatrudnienie oficjalne daje pracownikowi wiele plusów:
 • wynagrodzenie jest wydawane wówczas, są normalne warunki pracy, ochrona przed bezprawnymi działaniami pracodawcy, które nie są przewidziane w umowie. Oznacza to, że w przypadku naruszenia umowy przez pracodawcę, pracownik może zwrócić się do służb specjalnych i rozwiązać wszystkie niuanse.
Przed podpisywaniem umowy radzimy uważnie przeczytać wszystkie jej punkty oraz sprawdzić czy wszystkie są zgodne z prawem.
W Polsce są różne rodzaje umów z pracownikami, ale za najlepszą jest uważana Umowa o pracę. Wszystkie obowiązki, prawa i odpowiedziałność między pracownikiem a pracodawcą są zapisane w takiej umowie. Ten rodzaj umowy jest kontrolowany i regulowany przez polski kodeks pracy.
Istnieje kilka rodzajów Umów o pracę, o czym prozmawiamy poniżej.
 • 1) Na czas określony (umowa zawarta na określony okres):
 • - jeżeli umowa nie zostanie przedłużona, jej termin wygasa natychmiast w terminie w niej określony;
 • - można go przedłużyć tylko dwa razy;
 • - wszystkie prace są określone w umowie;
 • - możliwe jest wcześniejsze rozwiązanie umowy, ale za zgodą pracownika i pracodawcy.
 • 2) Na czas nieokreślony (umowa zawarta na czas nieokreślony):
 • - nie ma ograniczeń czasowych;
 • - umowa może zostać rozwiązana tylko za zgodą pracownika i pracodawcy;
 • - pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem tylko i wyłącznie jeśli tylko istnieją bardzo poważne przyczyny (choroba, brak niezbędnych kwalifikacji).
 • 3) Na okres próbny (umowa na okres próbny):
 • - okres obowiązywania umowy nie więcej jak trzy miesiąca;
 • - nie ma możliwości przedłużenia umowy;
 • - jest ważna do terminu określonego w umowie;
 • - rozwiązać umowę można tylko za zgodą pracownika i pracodawcy.
 • 4) Na czas wykonania określonej pracy (umowa na określony zakres robót), różnica z poprzednim rodzajem umów polega na tym, że nie da się z góry określić termin wykonania robót, dlatego umowa kończy się, gdy cała praca jest skończona.
Informacje, określone w Umowie o pracę:
 • - Nazwisko, imię, imię odojcowskie pracodawcy i pracownika, dane paszportowe,  numery identyfikacyjne;
 • - rodzaj umowy i okres jej obowiązywania;
 • - warunki pracy, dane dotyczące zamieszkamia, wysokość wynagrodzenia (brutto);
 • - inna informacja dodatkowa (okres urlopu, nadgodziny, premia, odszkodowania).
Podatki, odliczane z wynagrodzenia pracownika zgodnie z kontraktem Umowa o pracę: do Funduszu emerytalnego, na opiekę zdrowotną, podatek dochodowy, ubezpieczenie, w przypadku utraty zdolności do wykonywania pracy.
Jeżeli pracownik podejmuje zdecyzje o zwolnieniu z pracy, wtedy wcześniej musi o tym uprzedzić pracodawcę (najłatwiej, kiedy zwolnienie następuje za zgodą obu stron). Jeśli konto zostało otwarte w banku polskim i obcokrajowiec jedzie do domu, wtedy konto musi zostać zamknięte, ale dopiero po wpłaceniu przez pracodawcę wszystkich środków.
Podkreślamy po raz kolejny, że każdy pracownik ma być legalnie zarejestrowany, a także radzimy dokładnie zapoznać się z warunkami umowy i tylko wtedy jej podpisywać. Jeżeli umowa jest sporządzona w języku polskim, a Państwo nie znają języka polskiego, pracodawca powinien zrobić tłumaczenie na język ukraiński lub rosyjski.
Wyjaśniliśmy, dlaczego taki rodzaj umowy jak Umowa o pracę jest dobrze widzianą zawarcie umowy z pracodawcą, jakie korzyści przyniesie pracownikowi. Dlatego przed wyborem pracodawcy trzeba dowiedzieć się, na podstawie jakiej umowy Państwo zostaną zatrudnieni. Ten rodzaj umowy chroni prawa dwóch stron: pracownika i pracodawcy.
Nasza agencja pomoże z zatrudnieniem oficjalnym, zapewnia duży wybór bezpłatnych ofert pracy, również nadaje bezpłatne konsultacje oraz pomoc ze wszystkimi dokumentami z wyrobieniem wizy roboczej do Polski obcokrajowcam.

Related Posts