You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Wiza Polska dla obywateli Ukrainy: ubezpieczenie medyczne (Innowacja od 24 października 2022)
Wiza Polska dla obywateli Ukrainy: ubezpieczenie medyczne (Innowacja od 24 października 2022)
W celu uzyskania wizy każdy wnioskodawca musi dołączyć do pakietu dokumentów ubezpieczenie medyczne dla podróży zagranicznych. Informujemy, że od dnia 24 października 2022 roku nastąpiły zmiany i za ważne będzie uważane tylko to ubezpieczenie, które jest sporządzone poprzez system insurs.online. Dzięki temu centrum wizowe może sprawdzić, czy ubezpieczenie jest ważne i opłacone. Przypominamy, że suma ubezpieczenia musi wynosić co najmniej 30000 EUR. Kupując polisę ubezpieczeniową nie przez system insurs.online, przygotujcie się, że centrum wizowe nie przyjmie Waszych dokumentów. Franczyzę można wybrać od 0 do 150 EUR, od tego będzie zależała cena samego ubezpieczenia. Na przykład, polisa ubezpieczeniowa na rok pobytu, z franczyzą 150 EUR i sumą ubezpieczenia 30000 EUR będzie kosztować 850 UAH. Ubezpieczenie można załatwić online lub przyjechać do biura (m. Lwów, ul. Horodocka 197/27 biuro pośrednictwa wizowego ).
Jeśli potrzebujecie wyjechać do pracy lub na studia do Polski, nasza agencja pomoże ze wszystkimi dokumentami do uzyskania wizy i z rejestracją w centrum wizowym.
Obecnie czynne jest tylko centrum wizowe we Lwowie (ul. Hetmana Mazepy 1B, 3 piętro - biuro 34). Dokumenty można złożyć osobiście, przez pełnomocnictwo dla innej osoby, a także za pośrednictwem firmy kurierskiej Meest Express. W przypadku składania wniosku osobiście, wnioskodawca musi stawić się w centrum wizowym w wyznaczonym dniu i godzinie. 
W innych dniach dokumenty nie będą przyjmowane. Po złożeniu dokumentów w centrum wizowym trzeba będzie czekać na wizę 7 dni roboczych. Wizę można odebrać osobiście lub zamówić przesyłkę kurierską. Status dokumentów (na jakim etapie rozpatrywanie wniosku o wizę) można śledzić po e-mailu, z którego nastąpiła sama rejestracja.

Related Posts