You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Praca w Polsce, lub jak szybko zarobić koszty w 2022 roku?
Praca w Polsce, lub jak szybko zarobić koszty w 2022 roku?
Większość uważa, że gdzieś tam jest lepsze życie i wędrują oni w poszukiwaniu lepszych warunków. Wybór krajów gdzie można pojechać jest szeroki. Najważniejsze jest to, że nie występuje tam bariera językowa, aby człowiek czuł się wolniej. Najpopularniejszym kierunkiem wśrod ukraińskich pracowników jest poszukiwanie pracy w Polsce. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce dla Polaków i obcokrajowców wzrośnie do 3010 złotych (661,5 euro). Zwiększenie poziomu wynagrodzenia będzie sprzyjało przyjazdu większej liczby pracowników, aby popracować w sąsiedniej Polsce. 

Gdzie Ukraińcyszukają pracy za granicą?

Coraz więcej osób jedzie w poszukiwaniu lepszych perstpektyw. Dla kogoś atrakcyjne są wysokie zarobki lub kogoś wygania nędza związana z życiem w swoim kraju. Do Polski wyjechało z Ukrainy około półtora miliony Ukraińców.

Wyjeżdżają do pracy mężczyźni i kobiety - w zależności od popularności określonych zawodów. Przeważnie są to ludzie roboczych zawodów bez wykształcenia i znajomości języka polskiego, tacy jak ślusarze, technicy budownictwa drogowego i naprawiacze kolejowi, budownici i inni.

Cieszą się sukcesem pracownicy sezonowi. Jest to zbieranie jagód lub praca w hotelarsko-restauracyjnych kompleksach, na kurortach górsko-narciarskich zimą lub w pobliżu morza Bałtyckiego latem. Na podjęcie takich prac często jeżdżą pary rodzinne. A dla kobiet są także lekkie prace: na fabrykach cukierniczych, magazynach suchych owoców, odzieży, także w zakresie wyżywienia i szycia odzieży ale tam nie jest wiele wakatów.

Praca dla studentów

Do tej kategorii pracowników należą prace sezonowe. Pojechać można tam latem na wakacjach. Jest to zbieranie owoców lub warzyw, lub wakaty w zakresie obsługi. W okresie pandemii popularne są wakaty w zakresie dostaw towarów, żywności i t.d. Ukraińscy studenci w Polsce otrzymują dobre wynagrodzenie (kraj dopłaca do wynagrodzenia 1-3 złotych netto za godzinę ), zatrudnienie studentów przeważnie na stanowiska bez doświadczenia zawodowego jest to jeden z głównych kierunków dla studentów na fabrykach samochodowych i magazynach logistycznych z możliwością codyżurowego grafiku pracy.

Jak otrzymać zaproszenie do pracy za granicą

 • Wizę dla pracy wydają po oficjalnym zaproszeniu ze strony pracodawcy. Pracodawca jest inicjatorem, ale zaproszenie to pracownik może otrzymać bezpośrednio lub za pośrednictwem.

 • Zaproszeniem jest to potwierdzenie tego, że pracodawca potrzebuje roboczej siły i człowiek, który jedzie do niego, powinien mieć miejsce pracy z fiksowanym wynagrodzeniem, dokument ten zarejestrowany jest w bazie Powiatowego biura pracy.

 • Jest trzy typy zaproszeń. 

 • ·        Pierwsze - zaproszenie wydawane na sześć miesięcy.
 • ·        Drugie - sezonowe, termin ważności dokumentu wynosi 270 dni
 • ·        Ostatni trzeci typ zaproszenia to wojewódzki. Sporządzane ono jest w termin wynoszący do trzech lat, ale wiza na jego podstawie jest wydawana najwięcej na rok czasu pobytu.

Co robić po otrzymaniu zaproszenia?

 • W okresie ważności zaproszenia należy skontaktować się z centrum wizowym w celu sporządzenia wizy. W tym celu należy mieć cały zestaw dokumentów.

 • Dokumenty te sporządzić można samodzielnie lub za pomocą agencji, które specjalizują się na tym. Ale należy być ostrożnym, aby uniknąć oszustów.

 • Należy zwracać uwagę na opinie i reputację, ale najlepiej sporządzać dokumenty przy pomocy znajomych!

Ile można zarobić?

 • Wypłaty za pracę w Polsce są niewielkie w porównaniu z innymi krajami. Zgodnie z informacjami kwota ta wynosi od 900 do 1700 euro miesięcznie. Wynagrodzenie to zależy od różnych czynników: miejsca pracy, nawyków, liczby godzin przepracowanych i od samego pracodawcy. Najwięcej zarabiają pracownicy technologii informacyjnych, a najmniej personel kuchni i sprzątaczki.

 • Ponadto pracodawca może poprosić certyfikaty awansu kwalifikacyjnego lub odbycia kursów. Wymaga tego oczywiście dany zawód. We wszystkich innych przypadkach jest zestaw standardowy dokumentów, które należy mieć.

Ubezpieczenie medyczne

 • Ubezpieczenie medyczne - jest to obowiązkowy dokument dla pracy w Polsce. Jeśli dokumentu tego brakuje lub on jest nieprawidłowo wypełniony przewidziany jest mandat lub deportacja. Ważne jest więc zadbać o tym jeszcze przed wyjazdem za granicę.

 • W pokryciu medycznym powinna być strefa całej Unii Europejskiej i termin ważności jest dłuższy od wizy o dwa tygodnie. Kwota ubezpieczeniowa jest różna: od 300 hrywien miesięcznie i od 800 do tysięcy za pół roku. Sporządzić ją można w centrum wizowym lub w spółce ubezpieczeniowej.

Do jakich wydatków finansowych należy być gotowym?

Przed wyjazdem do pracy należy zrozumieć, że nie można jechać tam bez kapitału startowego. Minie conajmniej miesiąc zanim Państwo rozpoczną zarabiać. A w tej sytuacji należy mieć kasę na wyżywienie, wynajmowanie mieszkania i koszty na nieprzewidywalne sytuacje. Jeśli spróbować ustalić wszystkie potrzeby człowieka to kwota ta wynosi conajmniej sześć tysięcy hrywien na osobę miesięcznie. Ile należy mieć pieniędzy dla podróży do Polski w zakresie zarobkowym, minimum 500 złotych gotówką.

Ilu Ukraińców wyjechało do Polski w celu zarobkowym?

 • Według stanu na koniec grudnia 2020 roku w Polsce liczba oficjalnie zatrudnionych wynosiła 725 tysięcy obcokrajowców. W tym - 532 tysięcy to Ukraińcy. I corocznie liczba ta wzrasta.

 • Ukraińscy migranci nawet organizowują w Polsce swój biznes. Według stanu na 2021 rok liczba takich firm wynosi 16 tysięcy. Co to oznacza? Ludzie interesują się nie tylko jednorazowym zarobkiem, ale i dobrą perspektywą. Otrzymali koszty, ale nie wydali, lecz zainwestowali w sprawę, która będzie przynosiła dochód i nie będzie dana osoba pracowała na kogoś.

 • Najważniejsze jest wybrać miasto z rozwiniętą infrastrukturą, ponieważ tam są największe zarobki. Inne kryterium - wybór pod względem obszaru i występowaniem taniego lokalu mieszkalnego i dojazdu w transporcie.

Zalety i wady pracy zagranicą

 • Również jak każda praca posiada ona swoje wady i zalety. Rozpocznijmy więc z zalet:

 • ·        dobre warunki i regularna opłata;

 • ·        łatwy dojazd do Polski;

 • ·        tanie wyżywienie;

 • ·        niewysokie ceny na arednę mieszkania;

 • ·        szeroki wybór wakatów;

 • Wady:

 • ·        niewysokie wynagrodzenie w porównaniu z innymi krajami UE;
 • ·        roboczy dzień wynosi dwanaście godzin, często są nocne dyżury;
 • ·         brak awansu karierowego w przypadku, gdy osoba jest robotnikiem o pełnieniu różnych funkcji.

Polska to najbardziej popularny wybór dla Ukraińców. Nieskomplikowane i szybkie sporządzenie dokumentów - kryterium to najbardziej pasuje Ukraińcom w związku z czym wybierają oni Polskę dla przyszłej pracy.

W warunkach pandemii wprowadzone zostały nowe przepisy

Jeśli przedstawiciele Ukrainy chcą wjechać do Polski powinni oni posiadać negatywny test na COVID-19. Ministerstwo spraw zagranicznych kontroluje sytuację i oni z przyczyny nowego szczepu zablokowali już wjazd dla ośmiu krajów świata. Wakcynowani nie są wyjątkiem, mają oni też odbyć daną procedurę, ale nie wcześniej, niż za dobę przed wylotem.

Od dnia 1 grudnia wobec wszystkich podróżników obowiązują przepisy dwutygodniowej kwarantany w przypadku gdy oni nie odpowiadają jednym z następujących warunków:

·        minęło dwa tygodnie po pełnej wakcynacji;

·        jeśli podróżnik jest dzieckiem, które jeszcze nie ma 12 lat;

·        chorowali na koronawirus w okresie wynoszącym pół roku przed przekroczeniem granicy Polski.

I taka sytuacja wytworzyła się w większości krajach. Najważniejsze przed podróżą należy zapoznać się ze spisem niezbędnych warunków żeby być przygotowanym.

Nasza agencja oferuje szeroki wybór sprawdzonych wakatów o wysokim wynagrodzeniu w Polsce dla mężczyzn, kobiet i par rodzinnych.

Related Posts