You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Popyt na ukraińską siłę roboczą powoduje konkurencję w różnych krajach
Popyt na ukraińską siłę roboczą powoduje konkurencję w różnych krajach
Polska była zawsze centrum tymczasowego zatrudnienia dla Ukraińców, a także miejscem zarówno dla pierwszej podróży jak i miejscem pracy charakteryzującej się dłuższą perspektywą. Liderem pod względem zatrudnionych migrantów zawodowych pochodzących z Ukrainy była przez długi okres czasu Polska. Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE część brytyjskich migrantów straciła swoje miejsca robocze. Obecnie Zjednoczone Królestwo jest w stanie zatrudnić na swoim rynku Ukraińców całymi rodzinami. Ale tendencja ta przybiera negatywną formę dla samej Ukrainy ponieważ powoduje to deficyt zasobów zawodowych. Ale wizy do Anglii dla Ukraińców są za drogie, nie wszyscy gotowi także do dalekich podróży.

Ile kosztuje podróż do Wielkiej Brytanii dla Ukraińców?
  • Bilety lotnicze + ubezpieczenie najtańsze + wiza 1500 Euro.

Najczęściej pracownicy rozpatrują wakaty w Polsce, Czechach, Niemczech, Francji. Największym sukcesem cieszą się zawody dla mężczyzn, które charakteryzują się wielkim wynagrodzeniem: kierowca ciężarówki, budowniczy, monter paneli słonecznych.

 
Czemu Ukraina ma problemy w zakresie migracji zawodowej

  • Zgodnie z różnymi źródłami Wielką Brytanię opuściło wielu Bułgar i Rumun w związku z reorganizacją ich przedsiębiorstw, problemami związanymi z biurokracją i wizami. Spowodowało to wystąpienie popytu na pracowników z Ukrainy, ponieważ liczba ich wynosi około 6 milionów i opinie od pracodawców o pracownikach z Ukrainy są pozytywne. Rozmiar ten może wywrzeć istotny wpływ w zakresie zmian w gospodarce każdego kraju Europy.

  • Niedawno temu w Wielkiej Brytanii występował kryzys związany z deficytem kierowców ciężarówek i paliwa. Obecnie popyt na dobrych kierowców pozostaje, wynagrodzenie proponowane im jest podwyższone i wynosi 6 tysięcy euro (prawie 200 tys. hrywien).

  • Najniższe wynagrodzenie w Brytanii jest w zakresie rolniczym i wynosi 9-10 euro na godzinę. Ale opłata ta jest o dwa razy większa, niż wynagrodzenie w Polsce. To znaczy, że za 5 dni roboczych na tydzień pracownik miesięcznie otrzymuje 52 tys. hrywien. Perspektywy przeniesienia się i pracy w Brytanii pewnie, że zainteresują wielu pracowników, którzy chcą otrzymywać wysokie wynagrodzenie za wykonaną pracę.

  • Najbardziej perspektywne stanowiska otrzymuje lokalna ludność. Ale jest wiele wakatów w dziedzienie rolniczej i przetwarzania mięsa, gdzie można być zatrudnionym bez posiadania specjalizowanego wykształcenia. 

Jak zarabiają ukraińscy pracownicy? Dla czego migracja zawodowa n askalę masową szkodzi Ukrainie?
  • Migranci przeważnie pracują bez oficjalnego zatrudnienia w różnych krajach Europy. W takim przypadku nie mogą oni liczyć nawet na średnie wynagrodzenie, a także na przestrzeganie praw zawodowych. Oni nie wszyscy mają nawet jeden wolny dzień w tygodniu, natomiast dzień roboczy wynosi 10-12 godzin. Zakwaterowanie w domu roboczym przewiduje przeważnie 2-5 sąsiadów w pokoju dormitorium lub budynku. Migranci w wielu przypadkach nawet nie otrzymują wynagrodzenia, trafiają oni często do niezaufanych rąk i stają się oszukanymi.

  • Problemy w ojczyźnie historycznej nie znikają, lecz coraz bardziej mnożą się. Na Ukrainie można zaobserwować brak zasobów zawodowych co powoduje kryzys na rynku personelu. Także można zaobserwować wymianę migrantów - Ukraińcy jadą do Europy i Wielkiej Brytanii, natomiast na Ukrainę jadą migranci z trzeciego świata. Także można zaobserwować deficyt kwalifikowanych fachowców, to znaczy - ślusarzy i maszynistów, budowniczych, elektryków, hydraulików, operatorów dźwigu i koparek, monterów kolejowych. Także można zaobserwować deficyt fachowców tych zawodów i w sąsiedniej Polsce i Czechach, przyczyną czego są niskie wynagrodzenia w porównaniu z krajami zachodniej Europy. Analogiczne problemy występowały w Polsce przed 2004 rokiem, to znaczy przed przystąpiniem Polski do Unii Europejskiej. Przed danym momentem prawie 30% Polaków jeździło na zarobki do Niemiec i Holandii. Następnie Polacy przenieśli się do Wielkiej Brytanii, ale tendencja ta zaczęła spadać po opuszczeniu królestwa UE.

Obecnie ukraińscy obywatele również jak wcześniej na skalę masową wyjeżdżają do pracy w Polsce. Wielu osób jedzie do swoich pracodawców w trybie sezonowym ( praca na podstawie wizy sezonowej ), inni wyjeżdżają na stałe wakaty po otrzymaniu zaproszenia, termin którego wynosi od 6 do 24 miesięcy. Obecnie jest możliwość legalnego zatrudnienia - wielka ilość aktualnych wakatów w Polsce z odpowiednim wynagrodzeniem czekają na Państwa. Liczba firm szachrajskich jest duża, które pobierają opłaty za wizy i zatrudnienia co z kolei powoduje zwiększenie ryzyka dla ukraińskich potencjalnych pracowników. Tendencje te bardzo szybko ulegają zmianom ponieważ ludzie szukają lepszej pracy i stabilnych zarobków. Powoduje to w wyniku zmianę migracyjnych przepływów zawodowych z jednego kraju do innego co z kolei powoduje tendencję w zakresie ekonomicznego rozwoju lub jego osłabienia.
Zatrudniamy Ukraińców na podstawie Licencji zatrudnienia numer 540.

Related Posts