You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Polska ulżyła warunki zatrudnienia dla uchodźców
Polska ulżyła warunki zatrudnienia dla uchodźców
Polska ułatwiła przepisy przekroczenia granicy dla uchodźców z Ukrainy.
Dokumenty, które należy mieć ze sobą:
 •  -Ukraiński dowód osobisty lub ID-karta;
 •  -paszport, w przypadku posiadania przez Państwo;
 •  -w przypadku dziecka należy mieć ze sobą świadectwo o urodzeniu;
 •  -zezwolenie wydane przez ojca nie jest teraz wymagane;
 •  -w przypadku zwierząt należy mieć chip lub wakcynację - nie jest teraz wymagane;
 •  -nie jest wymagany test na COVID-19 lub wakcynacja.
 
Brak zakwaterowania w Polsce.
 • Z powodu wojennej agresji ze strony rosji wiele Ukraińskich kobiet i dzieci zmuszone są wyjechać do bezpiecznej Polski. Wiele z nich poszukiwały mieszkanie samodzielnie, niektóre przyjęte zostały przez znajomych lub krewnych, część z nich została zakwaterowana w specjalnych bezpłatnych centrach. Wielu Polaków udostępniło swoje mieszkania uchodźcom na bezpłatnej zasadzie na pewny okres czasu.
 •  Teraz trudno znaleźć w wielkich miastach wolne mieszkania lub numery w hotelu. Czynsz lub arenda także wzrosły. W związku z tym uchodźcom polecają poszukiwać zakwaterowanie w małych miastach i miejscowościach, ponieważ można tam znaleźć pracę i lokal mieszkalny. Przeważnie w takich miastach umiejscowione są różne przedsiębiorstwa, które mogą zatrudnić kobiety bez doświadczenia lub znajomości języka. Pracodawcy wyrażają zgodę na kompromis i mogą ustalić grafik roboczy dla uchodźców, którzy przyjechali z dziećmi. 
 
Warunki zatrudnienia dla uchodźców.
 •  Polska ulżyła warunki zatrudnienia dla uchodźców. Jeśli Państwo są uchodźcami, to należy po przekroczeniu granicy zwrócić się do lokalnej administracji i potwierdzić swoją tożsamość i następnie otrzymać PESEL (odpowiednik ukraińskiego numeru identyfikacyjnego). Następnie Państwo otrzymają możliwość oficjalnego pobytu i pracy w Polsce w ciągu 18 miesięcy (następnie można to przedłużyć na taki samy okres). 

 • Zatrudnienie to można otrzymać bez wcześniejszego zezwolenia na podjęcie pracy. Pracodawca, który zatrudnia powinien w ciągu 14 dni zawiadomić o tym odpowiedni urząd pracy. W przeciwnym przypadku zatrudnienie to będzie uważane za nielegalne.
 •  Ci Ukraińcy, którzy mieszkali w Polsce na podstawie wizy lub karty pobytu przed dniem 24 lutego i potem upłynął im termin ważności tych dokumentów zostanie im automatycznie prolongowany pobyt w ciągu 18 miesięcy. 
 •  Ukraińcy, którzy mieszkali w Polsce na zasadzie bezwizu do dnia 24 lutego i upłynął im termin pobytu, także zostanie im wydłużona możliwość pobytu w kraju na kolejne 18 miesięcy. 
 •  Dla tych obywateli Ukrainy, którzy zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w Polsce (jeśli przyjechali po dniu 24 lutego) oni także mają taką możliwość na tej samej zasadzie co i obywatele Polski lub posidacze kart stałego pobytu lub karty Polaka. Ale obowiązkowym warunkiem jest wyrobienie numeru PESLA. Także po zawiadomieniu urzędu pracy można założyć spółkę z o.o. bez konieczności otrzymania oddzielnego zezwolenia na podjęcie pracy.
 
Wynagrodzenia w Polsce
 •  Minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi według stanu na 2022 rok dla pracownika 16 000 uah., a średnie w okolicach 23000 uah.

 Jak i gdzie znaleźć pracę w Polsce
Sytuacja związana z poszukiwaniem pracy w Polsce nie wygląda najlepiej, dla kobiet jest ograniczona liczba godzin pracy, natomiast mężczyźnom przewidziano wiele wakatów. Największy deficyt męskiej siły roboczej można zaobserwować w zakresie budowlanym, cechach stolarskich, logistyce i przedsiębiorstwach związanych ze spawaniem, gdzie pracowało około 800 tys. obywateli Ukrainy( Innowacje zatrudnienie pracownika z Mołdawii ).  Ponad 90% wakatów dla mężczyzn czekają na kandydatów z Ukrainy, którzy już są w Polsce. Kategoria mężczyzn 60+ także może liczyć na dobrą pracę w zakresie samochodowym - operator wyposażenia produkcyjnego w zakładzie wytwarzającym samochody. 

 • Dla kobiet, które nie mogą znaleźć pracy w wielkich miastach Polski i gotowe są one podjąć pracę są oferty w okolicach miast (Kraków, Warszawa, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Lublin - najbardziej są to popularne miasta wsród ukraińskich zarobkiewiczów), najwięcej ofert w zakresie pracy sezonowej, w magazynach, zakładach przetwarzania mięsa, fermach i firmach świadczących usługi w zakresie sprzątania - bez doświadczenia zawodowego i znajomości języka. 

 • Także możliwa jest praca związana z następującymi specjalnościami (szycie, fryzjerstwo, kurcharstwo, wykonanie manikiuru - polscy pracodawcy gotowi są zatrudnić kandydatów z doświadczeniem zawodowym), ze znajomością języka polskiego można pracować jako kasjerka w sklepie, księgowa, przedstawicielka handlowa. Poszukiwanie pracy dla kobiet w danej chwili nie jest ograniczone przy pomocy jednej strony i propozycji ze strony krajowych urzędów pracy, na różnych popularnych tablicach ogłoszeniowych i państwowych polskich stronach urzędu pracy są dostojne propozycje dla osób poszukujących pracę, które przedstawili w sposób bezpośredni pracodawcy, agencje pracy i zakłady związane z rekrutacją: 

Linki do stron internetowych, poszukiwanie pracy w Polsce dla Ukraińców:
 • http://polandpraca-ua.com/pl/jobs/
 • https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny

 • Z perspektywy na najbliższe tygodnie zwiększy się liczba prac sezonowych, agencje pracy codziennie przeprowadzają dialogi z bezpośrednimi polskimi pracodawcami na temat odnowienia funkcjonowania nie działających przedsiębiorstw i poszukiwania nowych miejsc roboczych dla uchodźców z Ukrainy.

Dla par rodzinnych w okresie wielkiego przepływu uchodźców najczęściej proponują pracę w zakresie gastronomii - niefizyczna praca, przemysł samochodowy, w meblowych fabrykach, magazynach żywnościowych - ważnym atutem jest doświadczenie zawodowe i gotowość do podjęcia pracy na stojąco. Większość przedsiębiorstw ze względu na rynek pracy zatrudniają także kobiet. 

Wsparcie medyczne i psychologiczne dla uchodźców 
 •  Polska rozpoczęła udzielać na zasadzie bezpłatnej medyczną i psychologiczną pomóc dla Ukraińców. Centra medyczne oferują swoje usługi po całym terytorium Polski, także możliwe są konsultacje online. Niektóre z nich stworzyły dodatkową linię telefoniczną w języku ukraińskim celem uniknięcia bariery językowej.

Poszukiwanie lokalu mieszkalnego lub pracy? Z czego rozpocząć - rady i zalecenia
W czasie poszukiwania pracy należy korzystać wyłącznie z zaufanych źródeł informacji.
 • Należy rozpatrywać wyłącznie oferty oficjalne, przy pomocy wykorzystywania danych paszporta.
 • Kto przyjechał do Polski przy pomocy dowodu osobistego i posiada on paszport zagraniczny (ale nie występuje pieczątka wjazdu) dla oficjalnego zatrudnienia takich osób w Polsce potrzebny jest PESEL.
 • Zmiany - w przypadku braku perspektywy zatrudnienia należy być gotowy do przejazdu między regionami i krajami: Estonia, Węgry, Słowacja chętnie zaproponują wakaty dla uchodźców z Ukrainy, w Czechach na przykład już nie ma miejsc dla kobiet, natomiast dla mężczyzn jest wiele wariantów (związane jest to z powrotem mężczyzn z prac zarobkowych na Ukrainę w celu udzielenia pomocy wojsku).
 
Zalecenia, które należy pamiętać po przekroczeniu granicy:
 •  - nie przekazywać swojego paszportu (telefonu) nieznajomym osobom.
 •  - gdy Państwo siadają do obcego samochodu należy zrobić zdjęcia numerów i przesłać swoim krewnym lub kolegom.
 •  - być ostrożnym w czasie zatrudnienia.
 •  - należy zawsze komunikować z krewnymi i udzielić im dokładne informacje na temat miejsca zamieszkania i pracy. 
 •  - w czasie niebezpieczeństwa należy zadzwonić pod numer 112 (bezpłatny).

Related Posts